پروژه ها

طراحی فرش

طراحی فرش

خانه اسحاقیان

خانه اسحاقیان

خانه روانفر

خانه روانفر

گنجینه میراث اسلامی

گنجینه میراث اسلامی

ویلا پیربکران

ویلا پیربکران

کتاب معماری والا با اسلام

کتاب معماری والا با اسلام

طراحی نقوش

طراحی نقوش

پروژه خانه خراسانی

پروژه خانه خراسانی

طراحی آشپزخانه سوییت هتل

طراحی آشپزخانه سوییت هتل

درختواره معماری اسلامی

درختواره معماری اسلامی

شجره نامه خوشنویسی

شجره نامه خوشنویسی

عکاسی

عکاسی

مرمت نگارخانه گنجینه میراث اسلامی

مرمت نگارخانه گنجینه میراث اسلامی

طراحی سایت

طراحی سایت

تنظیمات قالب

رنگ

برای هر رنگ،مقادیر پیش فرض پارامترهای زیر خواهد بود
Green_Sea Blue Green Purple

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن
انتخاب منو
فونت گوگل
اندازه فونتselsct
فونت بدنه
جهت